Zakoni i propisi

Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja građevinske dozvole

Zakoni i propisi | 03.03.2011.

("Službeni glasnik RS", br. 4/2010 i 26/2010) Na osnovu člana 201. tačka 11) Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09 i 81/09 - ispravka),...Više »

Predlog Zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji

Zakoni i propisi | 21.02.2011.

Član 1. U Zakonu o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka i 64/10 – US), u članu 1. stav 2. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju...Više »

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu

Zakoni i propisi | 29.12.2010.

Član 1. U Zakonu o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 45/02-SUS, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 61/07 i 5/09), u članu 2. stav 1. posle tačke 5)...Više »

Nacrt Zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti

Zakoni i propisi | 24.12.2010.

I. OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1. Ovim zakonom se uređuje posredovanje u prometu nepokretnosti, ugovor o posredovanju u prometu nepokretnosti, posrednička naknada,...Više »

Zakon o dopunama zakona o prometu nepokretnosti

Zakoni i propisi | 01.03.2010.

Član 1. U Zakonu o prometu nepokretnosti („Službeni glasnik RS", broj 42/98), poslečlana 4. dodaje se član 4a, koji glasi: „Član 4aZa overavanje potpisa ugovarača na...Više »

Pravilnik o legalizaciji

Zakoni i propisi | 02.11.2009.

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 89 od 2. novembra 2009)   I. UVODNA ODREDBA Član 1. Ovim pravilnikom bliže se propisuju: kriterijumi za utvrđivanje naknade za...Više »

Zakon o prometu nepokretnosti

Zakoni i propisi | 01.11.2009.

("Sl. glasnik RS", br. 42/98 i 111/2009)   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Promet nepokretnosti je slobodan, ako zakonom nije drukčije određeno. Nepokretnosti, u smislu ovog...Više »

Zakon o socijalnom stanovanju

Zakoni i propisi | 31.08.2009.

Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga...Više »

Zakon o državnom premeru i katastru

Zakoni i propisi | 31.08.2009.

GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se stručni poslovi i poslovi državne uprave koji se odnose na državni premer, katastar...Više »

Zakon o planiranju i izgradnji

Zakoni i propisi | 31.08.2009.

I. OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuje se: uslovi i način uređenja prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnja...Više »

 
Lokacije
Najnovije sa BLOGA
Kako dobiti povoljan kredit od banke?

U našem narodu postoji izreka „Dug je zao drug“. Da li to baš mora tako da bude kada... Više »

Šta ako nekretnina nije uknjižena?

Kada se interesujemo za kupovinu ili prodaju nekretnine često se susrećemo sa temom uknjiženosti... Više »

Šta sve uključuje agencijska usluga?

Da li želite da prodate ili izdate vašu nekretninu? Ili ste možda u procesu potrage za prostorom... Više »