Do kupovine seoskog domaćinstva vam nedostaje samo par koraka

 • 02.02.2022.

Na sednici Vlade Repuiblike Srbije održanoj 20. januara tekuće godine, između ostalog, usvojen je program za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije.

Za ovaj program izdvojeno je 500 miliona dinara, a opšti cilj programa je smanjenje migratornih kretanja stanovništva koja dovode do depopulacije u ruralnim područjima Republike Srbije, motivisanje seoskog stanovništva da ostane na selu i podsticanje mladih da se vrate na selo, rešavanjem stambenog pitanja.

Naravno, ukoliko ispunjavate uslove, možete sa malo sredstava da obezbedite krov nad glavom.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava je 1.200.000,00 dinara što prestavlja malo više od 10.000 evra.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju podnosioci prijave koji na dan podnošenja prijave ispunjavaju sve sledeće uslove:   

 • Da su zajedno sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, podneli elektronski popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom propisanom Programom (obrazac prijave se preuzima na zvaničnoj internet stranici Ministarstva www.mbs.gov.rs);   
 • Da su državljani Republike Srbije;   
 • Da su punoletni;   
 • Da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije;   
 • Da nemaju navršenih 45 godina života;   
 • Da poseduju obavezno osnovno obrazovanje;   
 • Da nisu osuđivani i da protiv njih nije pokrenut krivični postupak, kao ni istraga;   
 • Da su podnosioci prijave u bračnoj zajednici/trajnijoj vanbračnoj zajednici ili je podnosilac prijave samohrani roditelj ili mladi poljoprivrednik/ca;   
 • Da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta, i da nisu otuđili/poklonili nepokretnost u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa;   
 • Da nisu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu;   
 • Da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti (bespovratna sredstva/subvencije/krediti za kupovinu i adaptaciju nepokretnosti);   
 • Da nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije.

 

Na portalu NadjiDom.com možete pronaći veliki broj vikendica, a jedna od njih može postati vaša oaza mira.

Dakle, da biste došli do svoje seoske nekretnine, koraci su sledeći:

Podnosilac prijave samostalno pronalazi seosku kuću sa okućnicom koja je na prodaju;   

Nakon kontaktiranja prodavca, podnosilac prijave popunjava "Obrazac prijave" i obraća se jedinici lokalne samouprave (JLS) na čijoj teritoriji se nalazi objekat;   

Jedinica lokalne samouprave šalje u terensku kontrolu svoje stručno lice, ovlašćeno da izvrši procenu tržišne vrednosti izabrane kuće sa okućnicom;   

Terenskoj kontroli ovlašćenog lica JLS prisustvuju kupac (podnosilac prijave) i potencijalni prodavac, koji treba da se saglasi sa procenom vrednosti i to navede u izjavi koja je sastavni deo obavezne dokumentacije propisane ovim programom i koju šalje podnosilac prijave prilikom konkurisanja;   

Ispunjenost uslova utvrđuje ovlašćeno stručno lice u obrascu prijave koji je sastavni deo konkursne dokumentracije i sadrži izjavu koju potpisuje gradonačelnik ili predsednik opštine;   

Podnosilac prijave šalje "Obrazac prijave" sa ostalom prikupljenom dokumentacijom na adresu Ministarstva za brigu o selu.

Bespovratna sredstva nisu namenjena za opremanje seoske kuće i okućnice, porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje nekretnine, porez na imovinu, troškove prikupljanja dokumentacije za prijavljivanje na javni konkurs kao i za građevinske radove za adaptaciju seoske kuće.

S obzirom na konstantan rast cena nekretnina čak i u ruralnim krajevima, pristojnu kuću možda možete naći za oko 10.000 evra, ali bi, u većini slučajeva, trebalo uložiti u adaptaciju objekta pa ako se upustite u ovo putovanje, dobro razmislite koliko vam zaista novca treba za život na selu.

Na portalu NadjiDom.com možete pronaći veliki izbor placeva na prodaju u svim mestima Srbije.

Želimo vam sreću da nadjete idealan plac ili vikendicu na portalu NadjiDom.com
 

(Izvor: NadjiDom)

Srbija

REBEC 2022

  Kako smo već i navikli, REBEC (Real Estate Belgrade Ehxibition & Conference) svake godine okuplja sve relevantne profesionalce iz oblasti razvoja nekretnina. Kako portal...

Top