Saveti | 06.04.2011.

Stambeni krediti – uslovi, troškovi i saveti

Ukoliko želite da podignete stambeni kredit iz sredstava banke potrebno je da znate sledeće:

- Obavezan uslov je stalni radni odnos, i to sa najmanje 6 meseci rada na sadašnjoj poziciji
- U trenutku uzimanja kredita potrebno je da imate najmanje 23 godine, a u trenutku otplate poslednje rate najviše 65 godina (u nekim bankama maksimalna starost je 68 godina)
- U otplati stambenog kredita je moguće imati sadužnika (najčešće osoba iz uže porodice: muž, žena itd.)      
- Rata kredita ne sme biti veća od 50% ukupnih prihoda dužnika i sadužnika
- U redovne prihode banka može uključiti i prihod od rentiranja (sa overenim ugovorom ili izvodom banke u poslednja 3 meseca dokazujete da imate prihod od rentiranja)

Kada se odlučite za uzimanje stambenog kredita potrebno je da izaberete model kreditiranja. O modelima kreditiranja je najbolje da se informišete u banci u kojoj želite da uzmete kredit.

Postoje stambeni krediti sa depozitom i učešćem, odnosno sa valutnom klauzulom u evrima ili švajcarskim francima, kao i krediti osigurani kod NKOSK (Nacionalna Korporacija za Osiguranje Stambenih Kredita).

Stambeni krediti sa učešćem imaju manju visinu rate od kredita na bazi depozita.

Minimalna plata za uzimanje kredita je, takođe, manja ukoliko uzmete kredit sa učešćem. Ukoliko se odlučite za kredit sa depozitom, imajte u vidu da depozit ostaje u banci tokom celog perioda otplate kredita, što može biti i do 30 godina.

Stambeni krediti indeksirani u švajcarskim francima imaju inicijalno manje rate, ali nose veliki rizik od naglog menjanja kursa. Imajte u vidu da kretanje cena i visina plata u Srbiji prate evro, tako da ukoliko uzmete stambeni kredit koji je indeksiran u svajcarskim francima, može doći do većih razlika između plate i visine rate.

Stambeni krediti sa kraćim rokom otplate imaju veće rate, ali su pogodniji jer su korisnici kraće u obavezi i iznos ukupne kamate koja se plaća za kredit je manja.

Krediti za stan osigurani kod NKOSK najčešće imaju manje rate, jer je rizik za banku manji.

Troškovi koji prate uzimanje stambenog kredita

 

Pod troškovima podrazumevamo sve troškove koji proizilaze iz kupovine stana na kredit. Troškovi na koje obavezno morate računati su:

- Učešće/depozit
- Uvid u kreditni biro (oko 200 dinara za građane)
- Troškovi procenitelja koji procenjuje vrednost nekretnine (banka daje spisak procenitelja sa kojima rade)
- Troškovi obrade kredita (0,5 – 2% od vrednosti kredita)
- Obavezno osiguranje nekretnine (plaća se godišnje)
- Otvaranje dinarskog i deviznog računa u banci (ukoliko niste klijent banke u kojoj uzimate stambeni kredit)
- Osiguranje kredita kod NKOSK (ukoliko uzimate kredit sa osiguranjem kod NKOSK) – iznos zavisi od LTV racija (LTV racio se dobija deljenjem iznosa kredita i procenjene vrednosti stana)
- Troškovi obrade kredita kod NKOSK – 30 EUR (ukoliko uzimate stambeni kredit sa osiguranjem kod NKOSK)
- Životno osiguranje (kod nekih banaka je potrebna polisa životnog osiguranja)
- Troškovi sudske hipoteke
- Sudska taksa za overu kupoprodajnog ugovora (zavisi od vrednosti ugovora)
- Troškovi overe založne izjave
- Godišnji trošak održavanja kreditnog računa (plaća se u nekim bankama, i naplaćuje se procenat od ostatka glavnice na dan naplate troška servisiranja)

Saveti

Uzimanje stambenog kredita je vrlo važna odluka, jer vezuje korisnike kredita na dug vremenski period. Iz tog razloga je neophodno informisati se o uslovima uzimanja i vraćanja kredita u nekoliko banaka.

Rok otplate. Ukoliko ste u mogućnosti, uzmite stambeni kredit sa manjim rokom otplate, jer vam to donosi veliki uštedu u ukupnom iznosu kamate koju plaćate.

Učešće/Depozit. Uzmite model kredita sa učešćem, jer ćete tako imati manju ratu kredita, i biće vam potrebna manja minimalna plata za uzimanje kredita.

Evro ili švajcarski franak. Ukoliko se odlučite za stambeni kredit koji je indeksiran u švajcarskim francima, rata će vam možda biti manja, ali ćete prihvatiti veliki rizik od promena kursa.

Puštanje kredita u tečaj. Informišite se po kom kursu banka pušta kredit, a po kom plaćate rate kredita. Naime može da se desi da kursevi nisu usklađeni, pa da izgubiti značajna sredstva na kursnim razlikama.

Marže banaka. Raspitajte se kolika je marža banke i pod kojim je uslovima promenljiva. Obratite pažnju da kod stambenih kredita postoji varijabilni deo, koji se menja sa promenama EURIBOR-a ili LIBOR-a, i fiksni deo, koji je bankarska marža.

Troškovi uzimanja stambenog kredita. Prilikom uzimanja stambenog kredita potrebno je prikupiti prilično obimnu dokumentaciju. Vodite računa o troškovima prikupljanja dokumentacije.

Procena vrednosti nekretnine. Pri uzimanju stambenog kredita banka će vam obezbediti spisak procenitelja sa kojima rade. Obavezno prikupite ponude svih procenitelja, jer je moguće da ćete uštedeti i nekoliko stotina evra. U ponudu bi trebalo, osim cene, da bude uključeno i vreme izlaska na teren, odnosno vreme izrade dokumentacije.

 

(Izvor : Krediti)

Koliko košta stambeni kredit?

Saveti | 14.07.2011.

Na pitanje koliko bi koštao dinarski stambeni kredit pod uslovom da se banke odluče da počnu da nude tržištu ovaj proizvod, u javnosti se uglavnom unapred plasira odgovor...Više »

Kroz birokratski lavirint do dokumenata za stan

Saveti | 20.06.2011.

Iako se klikom na kompjuteru u gradskom katastru vidi da li građani poseduju nekretninu, neophodno je 16 dokumenata da bi se to dokazalo. Kupovina prvog stana je, bez ikakve...Više »

U stan sa ugovorom, a ne na reč

Saveti | 17.06.2011.

Kako najsigurnije iznajmiti stan, kakvim agencijama verovati, na koji način naći pouzdanog stanodavca i izbeći prevaru. Kako je najsigurnije iznajmiti stan, da li i koliko...Više »

Kako prodati nekretninu u periodu recesije

Saveti | 04.05.2011.

Rešili ste da prodate svoj stan, kuću ili poslovni prostor. Kriza na tržištu nekretnina i dalje traje, tako da vam neće biti lako u tom poduhvatu. Realna cena Iako cene...Više »

Kako izbeći kaznene mere

Saveti | 03.05.2011.

Srbija je do kraja 2008. godine bila jedna od zemalja u kojoj je stanovništvo najurednije otplaćivalo kredite poslovnim bankama. U narednom periodu urednost otplate kredita je...Više »

Dinarski ili devizni krediti

Saveti | 02.05.2011.

Kredit sa valutnom klauzulom je kredit kod koga se celokupan iznos duga i iznos svake rate izražava u stranoj valuti, a pri isplati kredita i plaćanju svake rate iznos u...Više »

Nekretninski fondovi u Srbiji

Saveti | 11.04.2011.

Nekretninski fondovi predstavljaju posebnu vrstu investicionih fondova koji najveći deo imovine svojih ulagača ulažu u nekretnine i projekte vezane za nekretnine. U tom...Više »

Kupovina stana u tuđe ime

Saveti | 07.04.2011.

Ukoliko kupac ili prodavac nisu u mogućnosti da prisustvuju mogu da ovlaste fizičko lice koje će u njihovo ime da obavi kupovinu Mnogi naši ljudi  koji žive i rade u...Više »

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Saveti | 07.04.2011.

Ugovorom o doživotnom izdržavanju, obavezuje se jedno lice – davalac izdržavanja, da vas do kraja života izdržava, a vi mu za uzvrat ustupate svoju imovinu, najčešće je...Više »

Pitanja i odgovori za stambene kredite osigurane kod NKSOK-a

Saveti | 05.04.2011.

1. Ko sve može da uzme stambeni kredit osiguran kod NKOSK? Svaki kreditno sposoban građanin, i to kako državljanin Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije,...Više »

 
Lokacije
Najnovije sa BLOGA
Dokumenta za legalizaciju nekretnine

Poslednjih godina mnogo se govorilo o legalizaciji nekretnina i zakoni su promenjeni. Osim ako... Više »

Kako dobiti povoljan kredit od banke?

U našem narodu postoji izreka „Dug je zao drug“. Da li to baš mora tako da bude kada... Više »

Šta ako nekretnina nije uknjižena?

Kada se interesujemo za kupovinu ili prodaju nekretnine često se susrećemo sa temom uknjiženosti... Više »

Šta sve uključuje agencijska usluga?

Da li želite da prodate ili izdate vašu nekretninu? Ili ste možda u procesu potrage za prostorom... Više »

Da li je kupovina nekretnina finansijski atraktivnija od rentiranja??

Da li je kupovina nekretnina finansijski atraktivnija od rentiranja? U Americi takozvani... Više »

Krovni prozori – ugradnja

Da li razmišljate o renoviranju vašeg doma ili pretvaranju tavanskog prostora u sobu za vašeg... Više »